Powered by Smartsupp
PNEUPEX, spol. s r.o. - Svidník
Nakupujte disky na našej web stránke www.disky-pneupex.sk
0905 657 498 | Po - Pi: 08:00 - 16:00
0905 657 498 | Po - Pi: 08:00 - 16:00

Mýtus zvaný DOT – pravda o dátume výroby pneumatík

Aký skutočný význam má skratka DOT? Čo odzrkadľuje a prečo je medzi vodičmi tak veľmi preceňovaná?

DOT má iba informatívny charakter

DOT (Date of Trade) je údaj na bočnici, ktorý má motoristov informovať o dátume výroby pneumatiky. Kľúčovým je posledné štvorčíslie – to predstavuje týždeň (1-53 týždeň) a rok výroby.
Z neznámych príčin sa v médiách objavili doslova „konšpiračné“ teórie a glorifikovanie DOT-u ako  symbolu kvality predávanej pneumatiky.

Pritom neexistuje žiadna štúdia, ani dôkazy, ktoré by preukázali rozdiely vo vlastnostiach medzi novou pneumatikou (vyrobenou v tomto roku) a pneumatikou so skorším dátumom výroby, napríklad 2020.

Dokonca aj poprední svetoví výrobcovia ako Continental, Michelin alebo Matador deklarujú, že nepoužívané niekoľkoročné pneumatiky môžu byť predávané ako úplné nové, pričom si zachovávajú všetky svoje úžitkové vlastnosti v tej najvyššej kvalite. Rovnaké, akoby dorazili práve z výrobnej linky.

Väčšinou sa pritom skloňuje hranica plus-mínus 5 rokov, ale nie je to striktne dané.

DOT je len číslo. Dôležité je správne skladovanie
Žiadna európska legislatíva nestanovuje maximálny vek pneumatík, pri ktorých ich možno považovať za nové. Výrobcovia sa bežne predzásobujú pneumatikami vopred a majú pomerne veľké skladové zásoby. Aj my ich máme, aby sme dokázali ponúknuť množstvo pneumatík rozličných rozmerov a pružne reagovať na potreby trhu. To však neznamená, že ak vodičom dorazia pneumatiky, vyrobené pred tromi, štyrmi, piatimi rokmi, ide o druhotriedny „starý“ tovar.

Nikdy by sme svojim zákazníkom nepredali pneumatiky zlej kvality!


V súvislosti so „staronovými“ pneumatikami sa častejšie ako samotný vek, spomína nutnosť správneho uskladnenia. Práve vhodné skladovacie podmienky sú zárukou toho, aby bola pneumatika nová, aj keď sa nachádza v sklade už dlhšiu dobu. Dokonca aj ETRTO (Európska technická organizácia pre pneumatiky a disky) vydala predpis, ktorý sa zameriava skôr na postupy a odporúčania – nimi je možné zabrániť prirodzenému starnutiu pneumatík počas obdobia, kým čakajú na svojho nového majiteľa. Dátum výroby pritom nehrá dôležitú úlohu.

Čo škodí pneumatikám
Pneumatiky sú tvorené rôznymi materiálmi a pryžovými zmesami. Tie sú náchylné na priame slnečné UV žiarenie, ozón, vysoké teploty a naopak, časté a nárazové zmeny teploty; ďalej chemikálie či neprimeranú záťaž (pri používaní v každodennej premávke; preto pri skladovaní toto riziko odpadá).

Aby boli aj niekoľkoročné nepoužívané pneumatiky, ako nové, je nevyhnutné zabezpečiť priaznivé podmienky pre uskladnenie. Prioritou je sucho, primeraná teplota a správna poloha.
Skladovanie pneumatík v odpovedajúcich podmienkach je zárukou ich životnosti, zachovania všetkých jazdných vlastností a kvality.

Okrem nových pneumatík by mali byť v súlade s uvedenými odporúčaniami uskladnené aj sezónne, používané pneumatiky. Viac o správnom skladovaní.

Pneumatika vyrobená pred mesiacom (takmer) neexistuje
DOT je teda iba orientačným údajom a nehovorí o kvalite pneumatík. Preto by sa mali motoristi zameriavať na vlastnosti pneumatík a nekupovať pneumatiky podľa dátumu výroby (veľakrát ani predajca vopred nevie, s akými DOT mu budú pneumatiky doručené od dodávateľa).

Navyše, pneumatiky na aktuálnu sezónu boli vyrobené najmenej pred niekoľkými mesiacmi, aj keď boli na sklady distribuované iba nedávno. Je tak prirodzené, že pneumatiky vyrobené v mesiaci máj 2023, ešte nebudú na trhu dostupné.

A aj v prípade, ak by sa objavili, budú rovnako kvalitné ako tie, s dátumom 2020.
Pri výbere nových pneumatík sa preto neobmedzujte číslom DOT na bočnici. Zvoľte si také obutie, ktoré vám z hľadiska parametrov a nárokov vyhovuje najviac.